Czynniki wpływające na wycenę spółek giełdowych

Określenie wartości spółki giełdowej jest niezbędne podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych, jak również w przypadku fuzji, przejęć czy też emisji nowych akcji. Wycena przedsiębiorstwa zależy od wielu różnych czynników. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich. 

Jakie czynniki wpływają na wycenę przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa przeprowadzana jest na różne potrzeby, najczęściej w przypadku połączenia, podziału bądź sprzedaży firmy, zmiany formy prawnej, restrukturyzacji czy zmiany struktury własnościowej.

Wycena spółek giełdowych jest niezwykle istotnym procesem zarówno dla inwestorów, jak i samych firm. Podczas szacowania wartości przedsiębiorstwa należy uwzględnić wiele różnych czynników, które w istotny sposób mają wpływ na finalną wycenę spółki.

Obecne dochody i przyszłe zyski

Do kluczowych czynników, od których uzależniona jest wycena przedsiębiorstwa, należy jego zdolność do generowania dochodów i zysków. Przy wycenie uwzględnia się zarówno bieżące dochody, jak i potencjał tych osiąganych w przyszłości. Rentowność spółki, jej historia zysków i prognozy na przyszłość mają kluczowe znaczenie. Im wyższa i bardziej stabilna rentowność, tym wyższa wycena przedsiębiorstwa.

Potencjał wzrostu

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wycenę przedsiębiorstwa jest jego potencjał wzrostu. Rosnący rynek, nowe produkty lub technologie oraz zdolność firmy do konkurencji to przesłanki świadczące o możliwym wzroście w przyszłości.

Ryzyko związane ze spółką

Wycena przedsiębiorstwa uzależniona jest również od ryzyka. Przed inwestycją oceniane są ryzyka rynkowe, branżowe i finansowe danej spółki – im one niższe, tym bardziej prawdopodobna jest wyższa wycena spółki. Zarządzanie ryzykiem, które może w dużym stopniu wpłynąć na wycenę spółki, jest jednym z najważniejszych aspektów zarządzania nią.

Nie bez znaczenia podczas wyceny przedsiębiorstwa są również jej know-how,  potencjał ludzki oraz stan prawny przedsiębiorstwa.

Komu powierzyć wycenę spółki giełdowej?

Ponieważ sytuacja każdej ze spółek jest inna, konieczne jest indywidualne podejście do wyceny przedsiębiorstwa. Znajomość wartości spółki giełdowej to dla właścicieli jeden z kluczowych elementów zarządzania przedsiębiorstwem i podejmowania decyzji biznesowych. Z tego powodu najczęściej korzystają oni ze wsparcia ekspertów w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw, którzy w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie oraz zależnie od ceny wyceny dopasują odpowiednią jej metodę – majątkową, porównawczą, dochodową lub ich połączenie.

Więcej na ten temat przeczytasz także na stronie CMT Advisory: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/wyceny-i-opinie/wycena-przedsiebiorstwa-udzialow-lub-akcji/